Ultrasterk tegen MS / Ultrastrong against MS / Ultrafuerte contra EM

Danyel Breuls
Normal 1cc143ff44e146acaf9fa24d36caf2df431c1417
Qr
from € 500 (5%)

Teveel mensen wereldwijd lijden aan deze verschrikkelijke ziekte. Daar moet wat aan gedaan worden. Met uw hulp kan er wellicht een geneesmiddel gevonden worden / Too many people worldwide are battling this horrible disease. We have to do something about it. With your help we might find a cure / Demasiada gente en la tierra sufre esta horrible enfermedad. Tenemos q hacer algo. Con su ayuda podriamos talvez encontrar un remedio

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.

View all
€ 25 15-05-2020 | 20:59 Of jullie er voor hardlopen of niet. Het gaat om de intentie en het ultieme doel waar jullie voor strijden. Mijn steun hebben jullie!